• geotechnika

   Usługi geotechniczne, geologiczne badania gruntu 
    dokumentacje geologiczne i geotechniczne 

  Badania geologiczne i dokumentacje do pozwolenia na budowę przed budową budynków, hal lub innymi inwestycjami.
  Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym geotechnicznych warunków posadowienia
  przed każdą inwestycja należy określić warunki posadowienia obiektu budowlanego.

  Czytaj więcej
  geotechnika
 • geotechnika

    usługi geologiczne AvaGeo 
   Geologia, geotechnika 

  Firma oferuje usługi w branży geologii inżynierskiej,
  geotechniki oraz badań i pomiarów geofizycznych.
  Prace wykonuje się przed inwestycjami lub w trakcie
  eksploatacji i remontów obiektów budowlanych.

  Czytaj więcej
  ciekawostka geologiczna
 • geotechnika

   Badania laboratoryjne gruntu i wód gruntowych. 

  Geofizyka czasem jest jedynym możliwym rozwiązaniem
  dla problemów inżynierskich. Prawie zawsze badania geofizyczne
  wykonane kompleksowo ze standardowymi badaniami,
  pozwalają na uzyskanie bardziej kompletnej informacji
  o testowanym obiekcie lub ośrodku.

  Czytaj więcej
  plac budowy
 • geotechnika

   Zapraszamy do kontaktu 
  firmy oraz inwestorów prywatnych

  Tel. 530-444-586
  lub avageo@o2.pl
  biuro@geolog.malopolska.pl

  Czytaj więcej
  geologia
 Zapotrzebowanie na szybką i wiarygodną kontrolę parametrów podłoża pod obiekty budowlane zarówno gruntu rodzimego jak i nasypów wymusza stosowanie nieskomplikowanych i szybkich metod kontroli parametrów geotechnicznych.
 Do oceny stanu zagęszczenia, odbioru podłoża (nośności) przed posadowieniem projektowanego obiektu (budynku, drogi, wjazdu, rurociągu, linii kolejowej itp.) coraz częściej stosuje się lekką płytę dynamiczną, pomimo niestety ciągłego braku Polskiej normy dla tych badań.
 Metoda badań lekką płytą dynamiczną najbardziej rozpowszechniona jest w Niemczech i stosowana rutynowo przez geotechników do sprawdzania zagęszczenia i kontroli nośności niespoistych gruntów rodzimych oraz warstw gruntów wbudowanych. Badania nosności za pomocą lekkiej płyty dynamicznej są wykorzystywane do szybkiej kontroli w trakcie sprawowania nadzorów geologicznych (geotechnicznych) na budowach.

lekka płyta dynamiczna w terenie

rys.1. lekka płyta dynamiczna przygotowana do badania, Modlnica koło Krakowa

 Niezaprzeczalnym atutem lekkiej płyty dynamicznej są:
 • krótki czas badania (2 - 3 minuty),
 • brak konieczności pracochłonnego przygotowania miejsca pomiarowego (poza wyrównaniem powierzchni),
 • niewielka waga urządzenia LWD (15 kg),
 • brak konieczności użycia ciężkiego sprzętu jako przeciwwagi (jak w metodzie badania VSS),
 • dostęp do miejsc niedostępnych lub trudnodostępnych dla innych metod,
 • wynik badania LPD jest dostępny natychmiast po jego zakończeniu w terenie.
 Zasada działania lekką płytą dynamiczną polega na wykorzystaniu korelacji pomiędzy nośnością (zagęszczeniem) gruntu a jego odkształceniem pod obciążeniem dynamicznym. Podczas pomiaru za pomocą spadającego ciężaru wywoływany jest impuls spowodowany uderzeniem. Dzięki znajomości współczynnika korelacji, zmiennego regionalnie lub zależnego od rodzaju wbudowanych gruntów (podsypki, podbudowy itp), możliwe jest ustalenie nośności oraz wskaźnika zagęszczenia na podstawie wyniku pomiaru płytą dynamiczną.
 Wynikiem serii pomiarowej jest dynamiczny moduł odkształcenia Evd wprost przeliczany na stopień zagęszczenia Is. Dynamiczny moduł odkształcenia Evd jest parametrem który określa odkształcalność gruntu pod wpływem znanego dynamicznego pionowego obciążenia o znanym średnim czasie trwania.
Głębokość oddziaływania lekkiej płyty dynamicznej jest równa w przybliżeniu średnicy płyty, dlatego zaleca się badanie warstw nie grubszych niż 30 - 40 cm.

kontrola nośności warstwy podbudowy płyty boiska sportowego

rys.2. Przykład kontroli nośności podbudowy płytą dynamiczną pod murawą boiska sportowego, Kraków

 Badania przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej można prowadzić jeżeli:
 • powierzchnia badana ma spadek nie większy niż 6 % (w innym przypadku należy wypoziomować powierzchnię pomiaru),
 • maksymalna średnica ziarna warstwy badanej musi być mniejsza od 63 mm
 • temperatura powietrza w dniu pomiaru jest wyższa niż 0 stopni C,
Pomiary należy wykonywać w gruntach niespoistych o wilgotności naturalnej mniejszej lub równej wilgotności optymalnej.

Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej:
 • budowle liniowe drogi i koleje, roboty ziemne, kontrola nasypów, wykopów, warstw wbudowanych,
 • zabezpieczenie jakości budowy i kontrola zagęszczenia w rowach (wykopach) pod rurociągi, kable i inne instalacje podziemne,
 • odbiory, sprawdzanie i kontrola stopnia zagęszczenia Is podsypek pod chodniki, wjazd na działkę, posadzki z chudego betonu i inne,
 • testowanie nośności podbudowy,
 • kontrola spełnienia założeń projektowych nośności podbudowy lub podłoza rodzimego,
 • określanie modułów odkształcenia Evd i wskaźnika zagęszczenia Is w badaniu gruntu.
Literatura dotycząca badań lekką płytą dynamiczną:
1. Niemiecka norma odnośnie technicznych warunków badań dla gruntów i skał TP BF-StB part B 8.3 wydanie 2003.
2. ZTV E-StB 09 Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla robót ziemnych obejmujących budowę dróg.
3. ZTV T-StB 95Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla warstw nośnych przy pracach ziemnych.
4. ZTV A-StB 97Dodatkowe warunki techniczne umowy i wytyczne dla wykopów przeznaczonych na cele komunikacyjne.
5. RIL 836, Deutsche Bahn AG (NGT39) Wytyczne dla wykorzystania lekkiej płyty do badań dynamicznych w budownictwie kolejowym.