• geotechnika

   Usługi geotechniczne, badania geologiczne 
   i pomiary geofizyczne 

   Badania geologiczne przed budową domu lub innymi inwestycjami. 
   Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym geotechnicznych warunków posadowienia 
   przed każdą inwestycja należy określić warunki posadowienia obiektu budowlanego. 

  Czytaj więcej
  geotechnika
 • geotechnika

   AvaGeo 
   Geologia, geotechnika, geofizyka 

   Firma wykonuje usługi w branży geologii inżynierskiej, 
   geotechniki oraz badań i pomiarów geofizycznych. 
   Prace wykonuje się przed inwestycjami lub w trakcie 
   eksploatacji i remontów obiektów budowlanych. 

  Czytaj więcej
  ciekawostka geologiczna
 • geotechnika

   Badania geofizyczne 

   Geofizyka czasem jest jedynym możliwym rozwiązaniem 
   dla problemów inżynierskich. Prawie zawsze badania geofizyczne 
   wykonane kompleksowo ze standardowymi badaniami, 
   pozwalają na uzyskanie bardziej kompletnej informacji 
   o testowanym obiekcie lub ośrodku. 

  Czytaj więcej
  plac budowy
 • geotechnika

   Zapraszamy do kontaktu 
   firmy oraz inwestorów prywatnych 

   Tel. 530-444-586 
   lub avageo@o2.pl 
   biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
tajniki geotechniki - czyli mechanika gruntów w obrazkach, geotechnika na wesoło
artykuł gazetadom - badania geotechniczne, sprawdzenie gruntu pod fundamenty
artykuł budujemydom - rodzaje gruntów budowlanych
rozporządzenie geotechnika - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
strona Jerzego Karczewskiego - m.in. opis georadarowych systemów pomiarowych
geoportal - tematyczne mapy obszaru Polski
mapa kolejowa Polski - mapa połączeń kolejowych, dużo informacji historycznych
plan zagospodarowania Wieliczka - mapy z planem zagospodarowania dla gminy Wieliczka
Obserwatorium - portal Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej z Krakowa
BIP Kraków - Mapy dokumentacyjne osuwisk Kraków