• geotechnika

   Usługi geotechniczne, geologiczne badania gruntu 
    dokumentacje geologiczne i geotechniczne 

   Badania geologiczne i dokumentacje do pozwolenia na budowę przed budową budynków, hal lub innymi inwestycjami. 
   Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym geotechnicznych warunków posadowienia 
   przed każdą inwestycja należy określić warunki posadowienia obiektu budowlanego. 
   kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
  geotechnika
 • geotechnika

    usługi geologiczne AvaGeo 
   Geologia, geotechnika 

   Firma oferuje usługi w branży geologii inżynierskiej, geotechniki. 
   Prace wykonuje się przed inwestycjami lub w trakcie eksploatacji i remontów obiektów budowlanych. 
    kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl  

  Czytaj więcej
  ciekawostka geologiczna
 • geotechnika

   Badania laboratoryjne gruntu i wód gruntowych. 

   Wykonujemy barania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych. 
   Pobieramy również próbki w ramach współpracy z akredytowanymi laboratoriami
    dla wykonania badań specjalistycznych bedacych poza naszym zakresem badań, np. badania skażeń terenów inwestycyjnych. 
    kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl  

  Czytaj więcej
  plac budowy
 • geotechnika

   Zapraszamy do kontaktu 
   firmy oraz inwestorów prywatnych 

   Tel. 530-444-586 
   lub avageo@o2.pl 
   biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
  geologia
Firma powstała w 2011 roku w oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w branży badań geotechnicznych, geologiczno - inżynierskich i geofizycznych zdobywane nieprzerwanie od 2001 roku. Zrealizowaliśmy opracowania, dokumentacje, opinie i ekspertyzy geotechniczne i geologiczno inżynierskie o bardzo zróżnicowanym stopniu skomplikowania, dla szerokiego zakresu zagadnień inżynierskich ( min. domy jednorodzinne, hale przemysłowe, budowle liniowe (wały przeciwpowodziowe, linie kolejowe, drogi ), składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków i inne.
Dotychczas zrealizowane prace i zagadnienia:
 • Geotechniczne i geologiczne badania terenowe, wiercenia mechaniczne i ręczne,
 • nadzór nad wierceniami mechanicznymi w tym rdzeniowanymi, nadzór nad palowaniem,
 • badania nośności/zagęszczenia, odbiory wjazdów, zasypów, nasypów,sondowania dynamiczne,
 • nadzory na budowach, odbiory wykopów, rozwiazywanie problemów geotechnicznych,
 • badania makroskopowe i laboratoryjne gruntów i wody gruntowej,
 • dokumentacje geologiczno-inzynierskie, geotechniczne, obliczenia stateczności, sprawozdania i raporty.
Klienci firmy otrzymują fachowe usługi realizowane przez inżynierów z uprawnieniami zawodowymi zatwierdzanymi przez Ministra Środowiska w kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wył. posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego. Posiadamy również uprawnienia geologiczne w kategorii X do kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wył. badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej.
Przy realizowaniu złożonych tematów obejmujących również prace lub obliczenia inżynierskie z poza geotechniki i geologii, współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami z branż, które wykraczają poza zakres naszej działalności. Badania laboratoryjne gruntów lub wód gruntowych wykonujemy w najlepszych akredytowanych laboratoriach geotechnicznych zapewniających rzetelność i wysoki standard badań, a co za tym idzie, otrzymanych parametrów geomechanicznych badanych gruntów.
na terenie Małopolski (Kraków, Wieliczka, Brzesko) wykonujemy nawet niewielkie zlecenia jak badania gruntu i opinie geotechniczne dla budynków jednorodzinnych lub badania dla przydomowych oczyszczalni ścieków, większe projekty realizujemy na terenie całego kraju, w razie potrzeby również za granicą.

 

W zakresie geologii i geotechniki wykonujemy:

opinie geotechniczne, rozpoznanie podłoża do pozwolenia na budowę
dokumentacje geologiczno-inżynierskie, (również rozpoznanie terenów osuwiskowych)
dokumentacje badań podłoża gruntowego,
projekty geotechniczne,
oceny warunków geologiczno - inżynierskich,
wiercenia mechaniczne (wiercenia rdzeniowane we współpracy z firmami wiertniczymi) oraz ręczne, sondowania dynamiczne DPL, DPM
badania makroskopowe i laboratoryjne prób gruntu oraz wód gruntowych ( np: agresywność, badania chemiczne, zawartość pierwiastków oraz węglowodorów, skażenia)
badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
nadzór geologiczny nad wierceniami,
nadzór geologiczny (geotechniczny) na budowach,
odbiory ( badania nośności ) wykopów, wjazdów itp. badanie lekką płytą dynamiczną (moduł Evd, wskaźnik zagęszczenia Is),
opinie geotechniczne i inne rodzaje dokumentacji geologicznych.
ofertaPobierz ofertę usług geologicznych i geotechnicznych w wersji PDF

cennikPobierz cennik usług geologicznych i geotechnicznych w wersji PDF

W przeszłosci wykonaliśmy również prace geofizyczne z wykorzystaniem:

systemów do pomiarów geofizycznych,
georadarowych systemów pomiarowych ( Mala geoscience, IDS i inne ),
sprzętu do badań elektrooporowych ( ARES ),
sprzętu do badań elektromagnetycznych ( EM31-MK2 ),
grawimetrów firmy Scintrex ( CG-5 )
systemów do pomiarów sejsmicznych ( Geode ).

Oprogramowanie do pracy z danymi geofizycznymi wykorzystywane do przetwarzania i opracowania wyników:

ReflexW, Gradix, XV monitor, GroundVision,
Road Doctor, Geostar, AutoCad
Res2dinv, Res3dinv,
Dat31w,
Grapher, Surfer, Voxler.