• geotechnika

   Usługi geotechniczne, geologiczne badania gruntu 
    dokumentacje geologiczne i geotechniczne 

   Badania geologiczne i dokumentacje do pozwolenia na budowę przed budową budynków, hal lub innymi inwestycjami. 
   Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym geotechnicznych warunków posadowienia 
   przed każdą inwestycja należy określić warunki posadowienia obiektu budowlanego. 
   kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
  geotechnika
 • geotechnika

    usługi geologiczne AvaGeo 
   Geologia, geotechnika 

   Firma oferuje usługi w branży geologii inżynierskiej, geotechniki. 
   Prace wykonuje się przed inwestycjami lub w trakcie eksploatacji i remontów obiektów budowlanych. 
    kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl  

  Czytaj więcej
  ciekawostka geologiczna
 • geotechnika

   Badania laboratoryjne gruntu i wód gruntowych. 

   Wykonujemy barania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych. 
   Pobieramy również próbki w ramach współpracy z akredytowanymi laboratoriami
    dla wykonania badań specjalistycznych bedacych poza naszym zakresem badań, np. badania skażeń terenów inwestycyjnych. 
    kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl  

  Czytaj więcej
  plac budowy
 • geotechnika

   Zapraszamy do kontaktu 
   firmy oraz inwestorów prywatnych 

   Tel. 530-444-586 
   lub avageo@o2.pl 
   biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
  geologia
 Firma geologiczna Avageo w rejonie miasta Kraków, wykonuje prace z zakresu geologii inzynierskiej lub geotechniki
Okolica miasta Krakowa znajduje się na pograniczu dużych jednostek strukturalnych: zapadlisko górnośląskie, krakowidy, monoklina śląsko­ - krakowska, niecka nidziańska, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie i przedmurze Karpat. Powoduje to duże urozmaicenie i skomplikowanie tego obszaru.
Budowa geologiczna rejonu Krakowa.
W zagadnieniach geologiczno inżynierskich I geotechnicznych największe znaczenie mają okresy: Miocen I najbliższy powierzchni terenu czwartorzęd.
Miocen
Strop utworów mioceńskich to głównie iły, iłowce lub mułowce. Utwory te występują na różnych głębokościach, zwykle około 10–30 m pod powierzchnią terenu. Miąższość utworów mioceńskich jest dość zróżnicowana, mniejsza na wyniesieniach podłoża i większa, około 40 – 70 m w obnizeniach terenu.
Czwartorzęd
Utwory czwartorzędowe są wykształcone jako różnego rodzaju piaski, żwiry, gliny, grunty organiczne - namuły I torfy oraz lessy o genezie wodno-lodowcowej, aluwialnej oraz eolicznej. Miąższość tych utworów jest zmienna i wynosi od kilku metrów do około 20 m, w dolinach rzecznych nawet 30 m. Utwory czwartorzędowe z uwagi na dużą zmienność swojego wykształcenia charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi właściwościami geologiczno-inżynierskimi oraz parametrami geotechnicznymi. Dlatego konieczne jest rozpoznanie podłoża przed każda planowana inwesycją.
Firma Avageo oferuje usługi geologiczne w rejonie gminy Kraków I powiatu krakowskiego oraz w całej południowej Polsce.
Zachęcamy do współpracy i zapraszamy do kontaktu tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl