• geotechnika

   Usługi geotechniczne, geologiczne badania gruntu 
    dokumentacje geologiczne i geotechniczne 

   Badania geologiczne i dokumentacje do pozwolenia na budowę przed budową budynków, hal lub innymi inwestycjami. 
   Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym geotechnicznych warunków posadowienia 
   przed każdą inwestycja należy określić warunki posadowienia obiektu budowlanego. 
   kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl 

  Czytaj więcej
  geotechnika
 • geotechnika

    usługi geologiczne AvaGeo 
   Geologia, geotechnika 

   Firma oferuje usługi w branży geologii inżynierskiej, geotechniki. 
   Prace wykonuje się przed inwestycjami lub w trakcie eksploatacji i remontów obiektów budowlanych. 
    kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl  

  Czytaj więcej
  ciekawostka geologiczna
 • geotechnika

   Badania laboratoryjne gruntu i wód gruntowych. 

   Wykonujemy barania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych. 
   Pobieramy również próbki w ramach współpracy z akredytowanymi laboratoriami
    dla wykonania badań specjalistycznych bedacych poza naszym zakresem badań, np. badania skażeń terenów inwestycyjnych. 
    kontakt tel. 530444586 lub biuro@geolog.malopolska.pl  

  Czytaj więcej
  plac budowy
 • geotechnika

   Zapraszamy do kontaktu 
  firmy oraz inwestorów prywatnych

  Tel. 530-444-586
  lub avageo@o2.pl
  biuro@geolog.malopolska.pl

  Czytaj więcej

Wiercenia badawcze i prace geotechniczne w okolicach Krakowa (Modlnica).
Prace geotechniczne i badania gruntu wykonano na potrzeby określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali oraz kompleksu biurowo magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres prac weszły wiercenia, sondowania dynamiczne oraz badania laboratoryjne gruntów jak również badanie próbek wody ze wzgledu na agresywność względem betonu i stali.

wiercenie geotechnika dla projektowanej hali

Poniżej jeden z otrzymanych przekroi geotechnicznych przedstawiający układ warstw gruntu oraz lokalnie poziomy zwierciadła wód gruntowych.

wynikowy przekrój geotechniczny

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska, rejon Kocmyrzowa


Opracowanie geologiczne (dokumentacja geologiczno-inzynierska) wykonano na potrzeby rozpoznania możliwości budowy zbiornika retencyjno-filtracyjnego w rejonie drogi wojewódzkiej. W zakres prac terenowych weszły wiercenia geologiczno-inżynierskie, badania laboratoryjne próbek gruntu mające określić możliwości filtracyjne podłoża. Poniżej zdjęcie z terenu badań.
wiercenie geotechnika dla projektowanej hali

Na poniższym fragmencie mapy dokumentacyjnej przedstawiono lokalizację wykonanych wierceń udarowych wraz z linią przekroju geologiczno inżynierskiego.
wynikowy przekrój geotechniczny

Poniżej karta otworu geologiczno - inżynierskiego wykonanego wiertnicą udarową RKS w próbnikiem okienkowym.
karta otworu geologiczno inzynierskiego

 

Nadzór geotechniczny na budowie.


Nadzór geotechnika przy budowie hali magazynowej w Krakowie. W zakres czynności wchodziły między innymi odbiory wykopów pod stopy fundamentowe czy badania prawidłowości wykonania podsypki (podbudowy) i kontrola osiągnięcia założonego w projekcie stopnia zagęszczenia. Odbiory wykopów polegały na kontroli rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami określonymi w dokumentacji geologiczno inżynierskiej. Kontrolę nośności warstw wbudowanych wykonano przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej (LPD).
wiercenie geotechnika dla projektowanej hali

Poniżej zamieszczono wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Kraków. Na mapie zaznaczono obszar badań.
Jak wynika z poniższej mapy, obszar badań znajdował się w sąsiedztwie rzeki Wisły w rejonie starorzecza.

wiercenie geotechnika dla projektowanej hali

Przedstawione powyżej realizacje geologiczne i geotechniczne stanowią przykłady tematów dla różnych zagadnień pracy geologa i są tylko niewielkim fragmentem z zakresu naszych działań.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz kontakt telefoniczny lub emailowy z biurem.